Organizacje Pożytku Publicznego od neonet

WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który zdobyte środki oddaje między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich terapię zarówno publiczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są wobec tego wykorzystywane na różne formy dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników firm spełniających określone przez prawo warunki. Działalność PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd pomysł stworzenia areny wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny oceniać dystrybucję środków społecznych, które są przeznaczone na wspieranie działalności osób niepełnosprawnych, obserwuje oraz ocenia wszelkie prawne i systemowe założenia w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych.