Tag Archive: nowe inwestycje

Wrocław domy szeregowe

 wrocław domy szeregowe

Nasz portal pokazuje nowe inwestycje mieszkaniowe i domy szeregowe w poszczególnych regionach na regionalnych serwisach nieruchomości rynku pierwotnego . W tej chwili w obrębie naszego portalu funkcjonują takie oto serwisy: Region Poznań , Region Wrocławia , Region Gorzów Wielkopolski i Region Bydgoszcz , na stronie wyszukamy dla przykładu milart deweloper . W planach jest powiększenie portalu o dalsze serwisy regionalne. Jako pierwszy postał serwis Regionu Poznania w ramach programu Urzędu Miasta Poznania "Poznański Rokefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania". Pomysł został doceniony jednocześnie przez firmy deweloperskie oraz użytkowników Internetu poszukujących nowego lokum . I zachęcił twórców do rozwoju portalu na nowe regiony . Unikalność portalu polega na koncepcji niezależnych , połączonych wspólną domeną serwisów regionalnych, z których każdy przedstawia na przykład archicom wrocław , deweloperów, realizowane przez nich inwestycje mieszkaniowe wraz z ofertami nowych domów, szeregowców i mieszkań , nie wychodząc poza obszar przypisanego im regionu Polski . myślą twórców portalu jest kierowanie się korzyścią adresatów strony i przede wszystkim dbałość o ich interes – hasło brzmi „po pierwsze: użytkownik ”. Autorzy portalu założyli , że osoby poszukujące nowych inwestycji rzadko poszukują ich w różnych rejonach Polski i zwykle mają sprecyzowany kierunek, jeśli idzie o lokalizację . za sprawą lokalności serwisu, do którego są wprowadzani , nie są zmuszeni filtrować jego zawartości ( vide: budotex wrocław ), gdyż dostają informację celowaną w ich potrzeby .